Werkwijze

Voordat het bewind wordt aangevraagd zal er altijd een kennismakingsgesprek worden gepland met u, uw eventuele partner en/of een familielid. Tijdens deze afspraak wordt u uitgelegd wat bewindvoering allemaal inhoudt, wat dit voor u betekent en wat u de komende periode van mij mag verwachten. Als u met Juno Bewindvoering verder wilt, stel ik samen met u een verzoekschrift voor onderbewindstelling op. Dit wordt zo snel mogelijk naar de rechtbank gestuurd. Zowel de instelling als de opheffing van beschermingsbewind gebeurt via de kantonrechter. De bewindvoerder gaat (indien mogelijk) mee naar de zitting.

Na de instelling van het bewind zal de bewindvoerder de financiën gaan beheren.  Er worden twee rekeningen geopend, een voor uw vaste lasten en een voor uw leefgeld. Over deze laatste rekening krijgt u het beheer. De rekening voor de vaste lasten, of wel de beheerrekening, wordt door de bewindvoerder beheerd. Hier komt ook uw inkomen op binnen. Ook krijgt u de inloggegevens van uw eigen dossier bij Juno Bewindvoering. Juno Bewindvoering werkt transparant: u kunt altijd meekijken op de beheerrekening.

Om als bewindvoerder uw financiële zaken goed te regelen, zal alle post van bijvoorbeeld schuldeisers, bank, uitkeringsinstantie, werkgever, abonnementen etc. naar de bewindvoerder worden gestuurd.

Omdat het de financiën van u betreft, is het maken van duidelijke afspraken erg belangrijk. Deze afspraken worden vastgelegd in een plan van aanpak. Dit plan van aanpak is de basis van de financiële zorgverlening. Het gevoerde beleid wordt jaarlijks met u besproken. Juno Bewindvoering  legt daarbij jaarlijks verantwoording af aan u, dit wordt gecontroleerd door de kantonrechter.