Kosten

De minister heeft een tariefstructuur vastgesteld. Deze tariefstructuur voorziet in meerdere mogelijkheden voor tariefstelling die afhankelijk is van de aard van de bewindvoering (met of zonder schulden) en samenstelling van het huishouden (één- of meerpersoons). Hieronder de meest voorkomende tarieven. Tijdens een intake gesprek wordt besproken welk tarief er gehanteerd zal worden.

Afhankelijk van het inkomen (en het vermogen) kunnen de kosten voor bewindvoering eventueel door de gemeente worden vergoed via de ‘bijzondere bijstand’. De bewindvoerder zal dat voor u aanvragen.

Hieronder treft u de tarieven van 2024 aan. Deze tarieven zijn inclusief 21% BTW. De complete tarievenlijst is terug te vinden op de site van Horus, klik hier.

Bewindvoering zonder schulden    
Voor een alleenstaande €133,10 per maand
Voor samenwonenden €159,52 per maand
Bewindvoering met schulden    
Voor een alleenstaande €172,12 per maand
Voor samenwonenden €206,51 per maand
Opstartkosten    
Opstartkosten alleenstaande €751,41 éénmalig
Opstartkosten samenwonenden €901,45 éénmalig
Beëindigingskosten    
Uitstaptarief alleenstaande €281,93 éénmalig
Uitstaptarief samenwonenden €338,80 éénmalig
Afwijkende tarieven    
Uurtarief €93,90  
Verhuizing/ontruiming/verkoop €469,48 éénmalig
PGB Beheer €704,28 jaarlijks