Bewindvoering

Beschermingsbewind is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand, of vanwege persoonlijke omstandigheden, tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen waar te nemen. Een bewindvoerder neemt deze taak over.

Wat is bewindvoering?

Bij bewindvoering worden iemands bezittingen onder bewind gesteld. Dat houdt in dat deze persoon niet meer zelf mag beslissen over zijn eigendommen. Denk aan een huis, auto, spaargeld en sieraden, of rechten zoals het recht op loon of uitkering. Bij het regelen van de financiële zaken van de betrokkene doet de bewindvoerder ook de aanvragen voor bijzondere bijstand, huurtoeslag, zorgtoeslag en de belastingaangifte.

Kortom een bewindvoerder zorgt ervoor dat al uw financiën op orde zijn, dat al uw rekeningen op tijd worden betaald en dat er plan van aanpak is voor eventuele schulden. Bij Bewindvoering zal ik de gehele administratie uit handen nemen.

Beschermingsbewind is niet in de eerste plaats bedoeld om schulden te saneren. Wél om het stabiliseren van de financiën en het voorkomen van nieuwe schulden. De bewindvoerder zal vervolgens beoordelen of er voldoende ruimte is om schuldenregelingen te treffen, of dat een traject van schuldhulpverlening ingezet dient te worden.

In onderstaand filmpje wordt er door De Rechtspraak uitgelegd wat bewind inhoud.